Školné

Deti 3-6 rokov - celodenné školné 220€/mes.

Deti 3-6 rokov - pol/denné školné 180€/mes.

Mesačná platba vopred. Stravné sa vyúčtuje podľa prítomnosti detí.Prihláška