Adaptačný proces

Adaptačný proces


Adaptácia dieťaťa na škôlku môže trvať jeden až tri mesiace. Priebeh adaptácie dohodneme s každým rodičom individuálne.