Odporúčané spôsoby prípravy dieťaťa na MŠ

Odporúčané spôsoby prípravy dieťaťa na škôlku

• Čítať príbehy, ktorých hrdinovia chodia do škôlky
• Sledovať programy o škôlkach s priliehavým komentárom
• Hovoriť o škôlke so známym, kamarátom dieťaťa, ktoré chodí rado do škôlky
• Rozprávanie rodičov o tom, aké to bolo, keď chodili do škôlky oni
• Zoznamovať dieťa s výhodami škôlky – veľa nových kamarátov, zaujímavá zábava, pesničky, básničky, hry
• Informovať dieťa o tom, prečo bude chodiť do škôlky (napr. preto, lebo mamička musí ísť dopráce a rodičia sa rozhodli, že v škôlke bude mať tú najlepšiu starostlivosť; niektoré deti prijímajú argument, že mamička chodí do práce, ocko chodí do práce a dieťa má tiež svoju prácu, t.j. škôlku
• Zoznámenie so škôlkou – pozrie si triedu, hračky, krátký kontakt s budúcou pani učiteľkou a deťmi, dohovorenie si plánu dňa vychádzajúceho z predškolských zvykov
• Spoločný nákup, napr. papučiek pre budúceho škôlkára
• Tréning samoobsluhy! Doteraz to bolo tak, že matka poznala potreby dieťaťa lepšie než ono samo, reagovala nielen na jeho slová, ale aj na jeho gestá. V novej situácii má dieťa často problém vyjadriť svoje potreby, preto je dôležité, aby to vedelo (alebo aspoň vedelo poprosiť, aby ich mohlo uspokojiť). Samostatné deti sa adaptujú oveľa ľahšie ako deti závislé na rodičoch.