Prvé dni v MŠ

Prvé dni v MŠ

• Dajme deťom do vrecka alebo ruksačiku fotku s rodičmi a do ruky obľúbenú hračku. Je tiež dobré dieťaťu pripnúť ceduľku s menom, určite sa bude cítiť lepšie, ak ho učiteľka osloví menom
• Do škôlky môže chodiť so známym dieťaťom, kamarátom, ktoré chodí do tej istej škôlky a chodí tam rado
• Povedzte dieťaťu, kedy a kto pre neho príde, uistime ho o našej láske. Aj o tom, že v škôlke nezostane do noci, ale že ho mamička určite vyzdvihne
• Rozlúčme sa s dieťaťom už na chodbe, to umožní bez svedkov sa objať a dat si pusinku
• Rozlúčenie na chodbe je dôležité aj pre ostatné deti, ktoré sú už sami v triede
• Príďme pre dieťa presne a dajme mu malý darček pri príležitosti, že sa stalo škôlkarom
• Pochváľme dieťa za jeho schopnosť samého si poradiť v každej situácii.
Ak dieťa veľa plakalo,povedzme mu, že všetci ľudia sú trochu nervózni z toho , keď majú urobiť niečo prvý krát a trochu sa toho boja, ale za niekoľko dní sa cítia istejšie – a tak to bude i s ním