Pre rodičov

O škôlke

Moja škôlka MONTESSORI

Deti sa do našej materskej školy prijímajú na začiatku školského roku alebo počas školského roku, ak sú voľné miesta, na základe písomnej žiadosti rodiča.

Ak aktuálne nemáme voľné miesto, prihlášky sa odkladajú do poradia ako sme ich obdržali. Neoddeliteľnou súčasťou prijímania dieťaťa je osobné stretnutie s rodičmi a dieťaťom. Na prvom stretnutí predstavíme škôlku z organizačno-pedagogického hľadiska. Rodičia majú možnosť spýtať sa na všetko, čo ich ohľadom fungovania MŠ zaujíma. Získajú tak ucelenú predstavu o tom, ako materská škola funguje a ako sa s deťmi pracuje.

Adaptačný proces
Adaptačný proces.
Adaptácia dieťaťa na škôlku môže trvať jeden až tri mesiace. Priebeh adaptácie dohodneme s každým rodičom individuálne.
Odporúčané spôsoby prípravy dieťaťa na škôlku
• Čítať príbehy, ktorých hrdinovia chodia do škôlky
• Sledovať programy o škôlkach s priliehavým komentárom
• Hovoriť o škôlke so známym, kamarátom dieťaťa, ktoré chodí rado do škôlky
• Rozprávanie rodičov o tom, aké to bolo, keď chodili do škôlky oni
• Zoznamovať dieťa s výhodami škôlky – veľa nových kamarátov, zaujímavá zábava, pesničky, básničky, hry
• Informovať dieťa o tom, prečo bude chodiť do škôlky (napr. preto, lebo mamička musí ísť dopráce a rodičia sa rozhodli, že v škôlke bude mať tú najlepšiu starostlivosť; niektoré deti prijímajú argument, že mamička chodí do práce, ocko chodí do práce a dieťa má tiež svoju prácu, t.j. škôlku
• Zoznámenie so škôlkou – pozrie si triedu, hračky, krátký kontakt s budúcou pani učiteľkou a deťmi, dohovorenie si plánu dňa vychádzajúceho z predškolských zvykov
• Spoločný nákup, napr. papučiek pre budúceho škôlkára
• Tréning samoobsluhy! Doteraz to bolo tak, že matka poznala potreby dieťaťa lepšie než ono samo, reagovala nielen na jeho slová, ale aj na jeho gestá. V novej situácii má dieťa často problém vyjadriť svoje potreby, preto je dôležité, aby to vedelo (alebo aspoň vedelo poprosiť, aby ich mohlo uspokojiť). Samostatné deti sa adaptujú oveľa ľahšie ako deti závislé na rodičoch.
Prvé dni v škôlke
• Dajme deťom do vrecka alebo ruksačiku fotku s rodičmi a do ruky obľúbenú hračku. Je tiež dobré dieťaťu pripnúť ceduľku s menom, určite sa bude cítiť lepšie, ak ho učiteľka osloví menom
• Do škôlky môže chodiť so známym dieťaťom, kamarátom, ktoré chodí do tej istej škôlky a chodí tam rado
• Povedzte dieťaťu, kedy a kto pre neho príde, uistime ho o našej láske. Aj o tom, že v škôlke nezostane do noci, ale že ho mamička určite vyzdvihne
• Rozlúčme sa s dieťaťom už na chodbe, to umožní bez svedkov sa objať a dat si pusinku
• Rozlúčenie na chodbe je dôležité aj pre ostatné deti, ktoré sú už sami v triede
• Príďme pre dieťa presne a dajme mu malý darček pri príležitosti, že sa stalo škôlkarom
• Pochváľme dieťa za jeho schopnosť samého si poradiť v každej situácii.
Ak dieťa veľa plakalo,povedzme mu, že všetci ľudia sú trochu nervózni z toho , keď majú urobiť niečo prvý krát a trochu sa toho boja, ale za niekoľko dní sa cítia istejšie – a tak to bude i s ním
Zvládla som to, alebo svedectvo iných mamičiek
• Prvý mesiac som dieťa vyzdvihovala hneď poobede
• Neodtrhávala som dieťa od seba násilím, ale kľudne som mu všetko vysvetľovala, občas to trvalo veľmi dlho. Neskôr šlo do triedy s učiteľkou a potom mi ešte mávali z okna (aj keď niekedy so slzami v očiach)
• Prosila som pani učiteľku, aby mu na začiatku dňa dala zaujímavú hračku, knižku a pod.
• Zo začiatku som dieťaťu dovoľovala brať si so sebou do škôlky vlastné hračky. Ak sa nejaká stratila, bola to príležitosť k vysvetleniu, že vlastné hračky sa do škôlky neberú
• Nikdy som sa nechodila do škôlky pozerať na to, čo tam moje deti robia
• Snažili sme se veľa hovoriťo tom, čo sa v škôlke udialo, pričom som vždy vyjadrovala svojobdiv: „jéj, vy sa v tej škôlke máte tak dobre!”,
• Vždy je potreba dodržiavať sľuby
Čo by rodičia nemali robiť
• Škôlkou dieťa strašiť („Len počkaj, však ťa pani učiteľka v škôlke naučí poriadku!”)
• Nahliadať po rozlúčení do triedy pre kontrolu, či sa dieťa hrá
• Vzdávať sa! Vzrušovať sa slzami dieťaťa, jeho dupaním, prejavovať svoje pocity nervozity,nekľudu alebo podráždenia
• Hovoriť s pani učiteľkou v prítomnosti dieťaťa o jeho chovaní, obzvlášť o tom negatívnom
• Prosiť pani učiteľku o to, aby dieťa od nej „odtrhla” a vzala ho do triedy
Spracované podľa: Katarzyna Gradowska (Informácie zhrnuté zo zkúseností rodičov a učitelov a z publikácií.) Warszawa 01.09.2005
Čo dieťa potrebuje do škôlky
Poprosíme rodičov aby detičkám označili menom všetky potreby v MŠ - papučky
- pyžamko
- zubnú kefku
- náhradné oblečenie podľa ročného obdobia (1 ks spodné nohavičky alebo slipy, 1 ks tielko, 1 ks ponožky, 1 ks pančuchy (v zime), 1 ks tričko s krátkym rukávom, 1 ks tričko s dlhým rukávom, 1 ks tepláky alebo 1 ks legíny).
- fľaša na vodu, malý ruksak ( ak pôjdeme na výlety mimo škôlku
Stravovanie
Stravu nám dodáva externý dodávateľ.
Súčasťou nášho jedálnička je 3x do týždňa čerstvé ovocie, 2x do týždňa čerstvá surová zelenina. Stravu vyberáme pestrú a vyváženú.
Súčasťou nášho jedálnička sú rôzne kaše, müsli s ovocím, ryby, kuracie alebo hovädzie mäso.
Dbáme na pitný režim detí. Deťom podávame čistú pitnú vodu alebo nesladený čaj.
Cena stravného je započítaná v cene školného.
Strava sa odhlasuje výlučne na telefónnom čísle 0903 277 688, najneskôr do 7,30 h. ráno daného dňa, prípadne môžete poslať sms správu aj vopred.