O NAŠEJ ŠKÔLKE

Montessori pedagogika


Je jednou z hlavných princípov našej škôlky. Zameraná na podporu rozvíjania zručností a poznatkov dieťaťa tak, aby dosiahlo nezávislosť.

Šport je rovnako jeden z benefitov našej škôlky, ktorý dokáže v mnohom pomôcť deťom aj v dospelosti. Cez športové aktivity v našej záhrade a ihrisku, prispôsobených pre potreby našich detí budeme spoločne rozvíjať odolnosť, chuť prekonávať prekážky, schopnosť prispôsobovať sa meniacim situáciám. Budovať kolektív a všímať si kladné vlastnosti svojich spoluhráčov. Pomáhať si navzájom a utužovať kolektív.


Náš tím
 

Navštívte nás


Zamestnanci škôlky a rodičia sa riadia Školským poriadkom, s ktorým sú rodičia oboznámení pri nástupe do škôlky. Zaujala Vás naša škôlka? Chcete vedieť viac? Navštívte nás, ste u nás vítaní. Stretnutie si môžete dohodnúť mailom na info@mojaskolka.sk

Tešíme sa na Vás!
Katarína Švecová
riaditeľka