kresleny motiv mojaskolka.eu

Moja škôlka

Montessori

Zlaté Moravce

Je pravda, že génia vytvoriť nemôžeme. Môžeme len učiť dieťa príležitosti ako naplní svoje potenciálne možnosti.

Moja škôlka je miesto kde s láskou rešpektujeme jedinečnosť každého dieťaťa a jeho vlastné vnútorné tempo a vnútorné potreby.

Slobodná voľba je jedným z najvyšších zo všetkých duševných procesov. Maria Montessori

Nejde o slobodu bez hraníc, ale o slobodu, ktorá utvára v dieťati pocit samostatnosti, zodpovednosti a nezávislosti.

U nás, v starostlivo pripravenom prostredí, majú deti slobodu voľby činnosti, ktorej sa môžu nerušene venovať.

O škôlke

Jednou z hlavných princípov našej škôlky je Montessori pedagogika.
Je zameraná na podporu rozvíjania zručností a poznatkov dieťaťa tak, aby dosiahlo nezávislosť.

Šport je rovnako jeden z benefitov našej škôlky, ktorý dokáže v mnohom pomôcť deťom aj v dospelosti.
Cez športové aktivity v našej záhrade a ihrisku, prispôsobených pre potreby našich detí budeme spoločne rozvíjať odolnosť, chuť prekonávať prekážky, schopnosť prispôsobovať sa meniacim situáciám. Budovať kolektív a všímať si kladné vlastnosti svojich spoluhráčov. Pomáhať si navzájom a utužovať kolektív.

Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.
Deti sa prirodzene učia vnímať skutočný obraz o odlišnostiach v spoločnosti, v ktorej budú v budúcnosti existovať.

Ekológia je ďalším pilierom našej škôlky. Spolu s deťmi sa učíme žiť ako súčasť sveta a planéty, o ktorú sa všetci musíme starať.
Aktivity prebiehajú spôsobom, aby sa deti dostali do priameho kontaktu s prírodou a získali motiváciu k jej skúmaniu pri zmenách počas celého roku.

Školné

0%

Štandardné

Mesačná platba vopred.
 • Deti od 3 rokov
 • 260 €/mes.
 • Deti do 3 rokov
 • 280 €/mes.
Mám záujem
-5%

Troj-mesačné

Špeciálna zľava 5%, pri platbe vopred, pre prvý rok otvorenia MŠ.
 • Deti od 3 rokov
 • 247 €/mes.
 • Deti do 3 rokov
 • 266 €/mes.
Mám záujem
-10%

Celoročné

Špeciálna zľava 10%, pri platbe vopred, pre prvý rok otvorenia MŠ.
 • Deti od 3 rokov
 • 234 €/mes.
 • Deti do 3 rokov
 • 252 €/mes.
Mám záujem
-5%

Súrodenci

5% zľava pre každé dieťa.
 • Deti od 3 rokov
 • 247 €/mes.
 • Deti do 3 rokov
 • 266 €/mes.
Mám záujem
0%

Poldenný pobyt

 • Deti od 3 rokov
 • 160 €/mes.
 • Deti do 3 rokov
 • 160 €/mes.
Mám záujem

Všetky ceny školného sú v € za mesiac vrátane DPH. Ceny sa zobrazujú už po zľave. Zľavu je možné poskytnúť len pri celodennej dochádzke. Mesačné školné je potrebné uhradiť do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Nárok na príspevok od štátu pre rodičov detí do 3 rokov.

Ponúkame

detske pieskovisko
detske preliezky
dieta na hojdacke
detske ihrisko
detska pruzinova hojdacka

Zameranie

Pomôž mi, aby som to urobil sám.
Len ak máme bezprostrednú skúsenosť s určitou činnosťou alebo predmetom, sme schopní si informáciu zapamätať tak, aby zostala uchovaná.

Ideou našej škôlky je dať deťom priestor na sebavyjadrenie, podporiť kreativitu a empatiu vo vekovo zmiešanom kolektíve.
Dávame dôraz na samostatnosť, rešpektujeme individualitu a pomocou prvkov Montessori vzdelávania prirodzeným spôsobom ukazujeme deťom svet v jeho najprirodzenejšej forme. Cez pozorovanie cyklov prírody v našej záhrade, ihriskom s rôznymi športovými aktivitami, návštevami podujatí a bohatým programom, ktorý spoločne pripravíme, doprajeme deťom podmienky, vhodné na rozvoj.

Zároveň sa učíme pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, aj prostredníctvom tém o sebapoznaní, o sebaprijatí, o komunikácii, emocionálnej inteligencii, ľudských hodnotách.

Katarína Huňadyová
Katarína Huňadyová
Ľubica Linková
Ľubica Linková

Zoznámte sa

montessori sprievodca - pedagóg
 • Katarína Huňadyová
 • pani riaditeľka/ učiteľka Katka /montessori sprievodca - pedagóg
 • S montessori pedagogikou som sa po prvýkrát stretla, keď mala dcérka Hanka asi 2roky. Postupným zisťovaním si informácií, čo vlastne montessori je a následnom aplikovaním na Hanke som sa čoraz viac utvrdzovala v tom, že toto je tá správna cesta, ako s láskou a rešpektom povzbudiť dieťa v tom, čo ho aktuálne zaujíma. To bol aj dôvod prečo som sa rozhodla absolvovať 2ročný diplomovaný kurz montessori v Bratislave. Vašim detičkám chcem odovzdať moje zanietené srdce pre chuť objavovať svet všetkými zmyslami. Spoznávať ho cez starostlivo pripravené prostredie našej škôlky. Vštepiť im už od útleho veku pocit zodpovednosti nielen za seba, ale aj za svoje okolie. Každý deň budem detičky sprevádzať v montessori prostredím. Zavediem ich do ríše zvierať ale aj do ríše rastlín cez názorne ukážky a pokusy, lebo ruka je predĺženým nástrojom mysle. UKF v Nitre – predškolská a elementárna pedagogika Diplomovaný kurz montessori vzdelávania Slovenskej asociácie Montessori pre vek 3-6rokov v trvaní 2,5r ( Soňa Bobeková ) Kurzy montessori pedagogiky pre vek 6-12rokov ( Mgr. Lucia Smičeková ) Skúšky z canisterapie ako psovod Pedagogické emináre: DYS – ťažkosti a ADHD v materskej škole ( Mgr. Svetlana Síthová ) Ako si poradiť s nevhodným a agresívnym správaním detí v kolektíve ( Mgr. Mária Šimčáková ) Expresívna terapia so zameraním na arteterapiu ( Bc. Ivana Polomská ) Obrázkové príbehy ako podpora práce s textom v skupinovom prostredí ( Ing. Juliana Murcínová )
 • Ľubica Linková
 • pani učiteľka Ľubka (Bubi)/ pedagogický zamestnanec
 • Emily Spotty memories/ fenka Mily
 • canisterapeut
 • Ahojte som fenka dalmatínca. Pochádzam z chovnej stanice Spotty memories. Som veľmi milá, hravá a priateľská. Milujem detičky, pohladenie a maškrtky. V októbri 2019 som úspešne absolvovala skúšky canisterapie ( pes terapeut ) Mojou dôležitou úlohou bude robiť prckom spoločníčku pri ich hrách. So mnou sa naučia aj zodpovednosti a ohľaduplnosti. A celkovo sa budem snažiť o pohodu a pokoj cez maznanie a hladkanie. Teším sa haf

Dôležité