O NAŠEJ ŠKÔLKE

Montessori pedagogika


Jeden z princípov našej škôlky je montessori pedagogika. Je zameraná na podporu zručností a poznatkov dieťaťa. Hlavnou myšlienkou je pomôcť dieťaťu dosiahnuť nezávislosť.

Ekológia je ďalším pilierom našej škôlky. Hravou formou deti učíme starať sa o rastliny v našej záhrade a pozorovaním zvieracej ríše získavajú poznatky o kolobehu života. Učíme ich žiť vo svete, o ktorý sa musíme všetci spoločne starať a vážiť si prírodu a jej zákony.
Anglický jazyk je našou každodennou aktivitou. Hravou formou a s pravidelnosťou deti zapájame do bežnej konverzácie a témy týždňa tak, aby sa neskôr v škole ich vedomosti ďalej plynulo rozvíjali.
Šport je jeden z benefitov, ktorý deti dokážu využívať po celý život. Cez rôznorodé športové aktivity u detí podporujeme vytrvalosť prekonávať prekážky, učíme ich trpezlivosti a spolupráci s kolektívom, správnemu dýchaniu a v neposlednom rade odpočívaniu v kľude.


Náš tím
 

Navštívte nás


Zamestnanci škôlky a rodičia sa riadia Školským poriadkom, s ktorým sú rodičia oboznámení pri nástupe do škôlky. Zaujala Vás naša škôlka? Chcete vedieť viac? Navštívte nás, ste u nás vítaní. Stretnutie si môžete dohodnúť mailom na info@mojaskolka.eu

Tešíme sa na Vás!
Katarína Švecová
riaditeľka